Phát huy truyền thống vẻ vang trên vùng đất anh hùng

Phát huy truyền thống vẻ vang trên vùng đất anh hùng

(Thanh tra)- Khu Căn cứ Quân ủy - Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam (“Rừng chính phủ”) còn gọi là Căn cứ Tà Thiết, ẩn mình tại sóc Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Tà Thiết là căn cứ cuối cùng của Quân ủy và Bộ Chỉ huy Miền - một căn cứ dự trữ hậu cần chiến lược, mà còn là căn cứ cơ bản của Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn.