Cổ phiếu FLC tăng trần trong ngày Chính phủ họp bàn việc cấp phép bay cho Bamboo Airways

.
Nguồn: vietnambiz.vn