Cần Thơ thu hồi ‘đất vàng’ đã giao cho Nguyễn Kim

.
Nguồn: vietnambiz.vn