Kết quả bầu cử Mỹ "tháo van" cho dòng tiền trở lại chứng khoán Việt?

.
Nguồn: vietnambiz.vn