Sau bầu cử giữa kì Mỹ, chứng khoán châu Á lo gì tiếp theo?

.
Nguồn: vietnambiz.vn