Ngân hàng đầu tiên báo lãi lớn quý 3/2018

.
CafeLand - Trong một thông báo gửi đi mới đây, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã trở thành ngân hàng đầu tiên công bố kết quả lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2018 với kết quả khả quan.

TPBank báo lãi lớn 9 tháng đầu năm 2018

Cụ thể, tính đến hết 30/9/2018, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 4.035 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kì năm 2017.

Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 440 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2017. Dư nợ cho vay đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đạt hơn 113 nghìn tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng cũng tăng mạnh, gấp đôi cùng kỳ năm 2017, đạt 1.613 tỷ đồng. Tuy lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng tính tới thời điểm hiện tại TPBank mới hoàn thành xấp xỉ 75% mục tiêu kế hoạch do đại hội đồng cổ đông đặt ra từ đầu năm là 2.200 tỷ đồng.

Được biết, hệ số an toàn vốn CAR đang ở mức trên 11%, vẫn thấp hơn so với mức trung bình của toàn hệ thống là khoảng 11,1% cuối năm 2017 (nếu trừ đi 9/118 tổ chức tín dụng âm vốn thì hệ số này là 12,3%).

Nguồn: cafeland.vn