Bộ Xây dựng nói gì về việc đoàn thanh tra Bộ bị Công an Vĩnh Phúc lập biên bản?

.
.
Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Theo đó, việc thanh tra thực hiện theo Quyết định số 1369/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chánh thanh tra Bộ Xây dựng là ông Nguyễn Ngọc Tuấn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra theo quy định của Luật thanh tra và luật pháp khác có liên quan, định kỳ báo cáo bộ trưởng và lãnh đạo bộ theo quy định.

"Sau khi Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng báo cáo, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các bước tiếp theo và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che những cá nhân để xảy ra vi phạm", Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết.

Năm 2019, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành 90 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quy hoạch và quản lý quy hoạch; các công trình, dự án giao thông; nông nghiệp và phát triển nông thôn; các công trình dân dụng công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản… phòng chống tham nhũng; tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại TP Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Tường…

“Bộ Xây dựng sẽ cung cấp thông tin kịp thời về kết quả xử lý vụ việc trên đến các cơ quan thông tấn báo chí”, thông báo của Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn