Bắc Giang: Thu ngân sách 10 tháng đạt gần 7 tỷ đồng

.

Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều tăng trưởng mạnh. Trong đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tháng 10 ước đạt 13.700 tỷ đồng; giá trị 9 tháng ước đạt trên 131.000 tỷ đồng, tăng 31,3% đạt 91,0% kế hoạch đề ra. Nhiều địa phương có mức thu ước đạt và vượt kế hoạch, tiêu biểu như TP. Bắc Giang; huyện Lạng Giang, Yên Dũng...

Ảnh minh họa

Đời sống của người dân được ổn định; các chính sách an sinh xã hội cho người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Có được kết quả này là do cơ quan thu, các cấp, các ngành trong tỉnh phối kết hợp chặt chẽ để triển khai công tác thu từ khâu rà soát, bổ sung, điều chỉnh các căn cứ thu làm cơ sở để tổ chức thu thuế, phí và các nguồn thu khác được thông thoáng, kịp thời. Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư, nuôi dưỡng, khai thác, quản lý nguồn thu luôn được tỉnh quan tâm và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tăng thu ngân sách nhà nước.

Mặc dù thu ngân sách tăng cao nhưng các địa phương cần quan tâm công tác chi ngân sách, cân đối các khoản thu chi theo đúng quy định đề ra.

Nguyễn Loan

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn