Tổng lãi ròng 2018 của doanh nghiệp trên HNX tăng 11,4%

.
Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý IV là 369 đơn vị (không bao gồm 8 công ty thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, MHL, IDV,SJ1, KTS, SLS, VDL). Tính đến hết tháng 2, 360 công ty đã công bố.
 
Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập, 325 doanh nghiệp ghi nhận hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị hơn 20.946 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận sau thuế của 360 doanh nghiệp (bao gồm cả các đơn vị lỗ) đạt 19.935 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017.
 
Thống kê cho thấy 7/11 ngành có tổng lãi tăng so với năm 2017. Trong đó, 3 ngành có mức tăng tổng lãi cao nhất là tài chính (tăng 2.827 tỷ đồng), công nghiệp (tăng 674 tỷ đồng), bất động sản (tăng 256 tỷ đồng).
 
Tài chính là ngành có lợi nhuận tăng cao nhất gần 49%. Những đơn vị có kết quả kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất thuộc nhóm ngân hàng.
 
Ngành bất động sản ghi nhận tổng lợi nhuận trong năm 2018 tăng 35,5%. Các công ty có kết quả tăng nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng hóa, tăng doanh thu và áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí.
 
Một số ngành có tổng lãi giảm so với năm trước là ngành xây dựng (giảm 1.714 tỷ đồng), ngành khai khoáng và dầu khí (giảm 394 tỷ đồng).
 
 
Thống kê của HNX cho thấy 7/11 ngành có tổng lãi năm 2018 tăng so với năm trước đó. Ảnh minh hoạ.
 
35 doanh nghiệp có kết quả lỗ, tăng 17% so với năm trước. Tổng lỗ là 1.011 tỷ đồng, giảm 15%. 3/11 ngành có lỗ tăng so với năm 2017 lần lượt là công nghiệp, xây dựng và y tế ghi nhận 137,6 tỷ đồng.
 
7/11 ngành còn lại có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, 4 ngành không có kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2018 gồm vận tải kho bãi, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ, ngành thông tin, truyền thông và các hoạt động khác, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
 
Một số ngành có tổng lỗ giảm mạnh là bất động sản (giảm từ 161,2 tỷ đồng xuống 1,7 tỷ), ngành khai khoáng dầu khí (giảm từ 443,7 tỷ đồng xuống 323 tỷ đồng).
 
Ngành xây dựng là lĩnh vực có kết quả kinh doanh giảm mạnh nhất toàn thị trường so với năm 2017 với 51% và có 40/68 đơn vị có kết quả giảm.
 
Bên cạnh xu hướng chung về việc giảm lợi nhuận, một số doanh nghiệp cũng có lợi nhuận cải thiện nhờ tăng trưởng từ hoạt động xây lắp và tài chính, đồng thời áp dụng chính sách tinh giảm bộ máy, tăng cường công tác quản lý và tiết kiệm chi phí...
 
Lê Hải Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Nguồn: www.stockbiz.vn