Quán triệt 5 chuyên đề lớn của tổ chức Công đoàn

.

Hội nghị trực tuyến kết nối 364 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 301 điểm cầu tại cấp quận - huyện. Riêng điểm cầu Hà Nội tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, 1.700 cán bộ CĐ chủ chốt thuộc 18 CĐ ngành trung ương và LĐLĐ TP Hà Nội, cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tham gia.

Quán triệt 5 chuyên đề lớn của tổ chức Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn chủ chốt dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết đây là hội nghị trực tuyến lần đầu tiên do tổ chức CĐ tổ chức với quy mô lớn, nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam một cách thông suốt tới các cấp CĐ.

Tại hội nghị, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trực tiếp quán triệt, truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CĐ trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức CĐ; đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức CĐ.

Sau hội nghị, cán bộ CĐ tham gia sẽ viết bài thu hoạch, trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Nguồn: baomoi.me