PV Gas và PV Power ký thỏa thuận khung về cung cấp và tiêu thụ LNG

.

Ngày 10/1, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã ký thỏa thuận khung về việc cung cấp và tiêu thụ LNG cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4.

Dự án kho cảng LNG Thị Vải, các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là những dự án tiên phong và có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của PVN nói riêng và ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam nói chung.

Trong đó, dự án kho cảng LNG Thị Vải do PV GAS làm chủ đầu tư là dự án quan trọng góp phần bổ sung nguồn cung khí trong nước thiếu hụt giai đoạn sau năm 2020, đáp ứng nhu cầu của các hộ tiêu thụ.

Kho cảng LNG Thị Vải có công suất thiết kế 1 triệu tấn LNG/năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2021-2022 và lên đến 3 triệu tấn/năm vào năm 2025. Cùng với kho cảng LNG Sơn Mỹ với tổng công suất dự kiến 10 triệu tấn LNG/năm, nhu cầu năng lượng cho khu vực Nam Bộ trong tương lai về cơ bản sẽ được đảm bảo.

Còn dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 là chuỗi nhà máy điện đầu tiên sử dụng nhiên liệu LNG nhập khẩu cho sản xuất điện tại Việt Nam do PV Power làm chủ đầu tư với tổng công suất dự kiến khoảng 1500 MW và sẽ đóng góp vào lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh/năm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, PV GAS và PV Power sẽ tiến đến ký kết Hợp đồng chính thức, kết nối Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 với lưới điện quốc gia, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn: ndh.vn