Viettel kiến tạo xã hội số

Viettel kiến tạo xã hội số

Năm 2019 sẽ là năm Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) tăng tốc thực hiện chiến lược chuyển đổi số, lãnh trách nhiệm kiến tạo xã hội số.