Sự thực việc các thuê bao "di dân" sang mạng Viettel

Sự thực việc các thuê bao "di dân" sang mạng Viettel

Tháng 5/2019 chứng kiến một cuộc “di dân” từ các mạng di động sang Viettel. Dư luận cho rằng đây là kết quả của một chiến lược kiên định với cách hành xử tử tế, chuyên nghiệp, tập trung vào cung cấp giá...