Tài chính 24h: Bitcoin đang phục hồi!

Tài chính 24h: Bitcoin đang phục hồi!

Linh Linh | Đà tăng của đồng tiền kỹ thuật số này đến từ những tín hiệu mua trong phân tích kỹ thuật và sự quan tâm đến công nghệ tiền ảo của JP Morgan.