“Trà đá, xe ôm” sợ bị thu thuế?

“Trà đá, xe ôm” sợ bị thu thuế?

“Trà đá xe ôm" là ngành siêu lợi nhuận lại không phải đóng thuế nhưng việc thu thuế lao động phi chính thức có thể dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng.